Covid

Informacja dot. kwarantanny

24 czerwca 2020

Kwarantanna to odosobnienie osób zdrowych, które miały kontakt/styczność z chorymi, zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.

Kwarantanna trwa 14 dni.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 17 czerwca 2020 r. (Dz. U. poz. 1054), jeśli minął 14-dniowy okres od momentu styczności z osobą zakażoną - kwarantanna się kończy. Nawet jeśli osoba nie miała w tym okresie pobranego wymazu, jest zwolniona
z kwarantanny.

UWAGA! Powyższa informacja nie dotyczy osób zamieszkujących z osobą zakażoną.